sr

Odr?an prvi ?menad?erski sastanak” agencije Homepage u Beogradu

U ponedeljak smo po?etak oktobra i ?etvrtog godi?njeg kvartala obele?ili simboli?no – redovnim Homepage ?menad?erskim sastankom”, a prvim odr?anim u na?em novom prostoru u Beogradu. Beogradska kancelarija Homepage-a u ulici Kneginje Ljubice br. 2 je ovim i formalno otvorena. Direktor agencije, suvlasnici, kreativni direktor, account, project, HR i office menad?eri su pretresli sve va?ne teme i dogovorili planove za najdinami?niji…

vi?e

Jesenji Vivaldi HR forum

Prate?i promene tr?i?ta rada, jesenji Vivaldi HR forum koji se odr?ava na Mokroj Gori od 26. do 29. septembra, bavi?e se brendiranjem poslodavaca, kao sve zna?ajnijom temom kako za HR, tako i za marketing i PR sektore kompanija.   Koleginice Mihaela Turner i Milka Negrovi?, doprine?e doga?aju ve? od uvodnog panela ?Brendiranje poslodavca za zapo?ljavanje” koji je planiran za 26.…

vi?e

Letnji Vivaldi forum

Kada je pisao ?4 godi?nja doba”, Vivaldi nije imao na umu Mokru goru i stru?ne forume, pa ?emo re?i da je svaka sli?nost sa ovim remek-delom klasi?ne muzike ?ista slu?ajnost. Ba? kao i u Vivaldijevom letu, bilo je veselih sun?anih tonova, laganog povetarca, pljuskova i grmljavine, pogleda koji oduzimaju dah, sve?ine prirode… Sve to savr?eno uklopljeno u autenti?ni ambijent Drvengrada.…

vi?e

Predstavnice agencije Homepage na Vivaldi forumu

Panel ?Digitalni kanali u slu?bi employer brending-a” devetog letnjeg Vivaldi CMO foruma, bi?e posve?en razgovoru o upotrebi digitalnih kanala u predstavljanju i pozicioniranju poslodavaca kao po?eljnih. Na?e koleginice Milka Negrovi?, Account Strategic Manager i Mihaela Turner, Account Client Relations Manager, koje su osmislile ovaj panel i predlo?ile u?esnike, da?e uvodnu re? i moderisati ga. One ?e sa ostalim u?esnicima govoriti…

vi?e

Proslavili smo ?esti ro?endan doma?inskim tim bildingom

Homepagers tim je svoj ?esti ro?endan proslavio tim bildingom u vojvo?anskom selu, kako druga?ije nego – doma?inski! U skladu sa na?im ?eljama i sa novim brendingom, ove godine smo odlu?ili da ro?endan agencije slavimo na ne?to druga?iji na?in. Proveli smo vikend u doma?inskoj atmosferi vojvo?anskog sela Ne?tin, uz dobro dru?enje, fer igru, doma?u hranu… Poznaju?i duh Homepagersa, na?a HR menad?erka…

vi?e

Na ?ajanci sa Vesnom Danilovac

??ajanka sa Vesnom Danilovac” bila je neformalno dru?enje sa nekoliko kredibilnih ?lanova internet zajednice, koje smo 17. maja u knji?ari i ?ajd?inici ?Apropo” okupili sa ciljem predstavljanja delokruga i na?ina rada dr Vesne Danilovac, profesionalnog coach-a i NLP Master trenera. Ona je ovom prilikom prisutnima pribli?ila zna?enje kou?inga i na koji na?in se nau?ene tehnike primenjuju. Gosti su imali mogu?nost…

vi?e

DSOJ PRiznanje za Ministarstvo pravde i Homepage

?Isklju?i nasilje”, kampanja koju je na?a agencija zajedni?kim snagama realizovala sa PR timom Ministarstva pravde Republike Srbije, osvojila je PRiznanje Dru?tva Srbije za odnose s javno??u (DSOJ) u kategoriji Komunikacija u javnom sektoru. Na tradicionalnom, 21. po redu godi?njem PRijemu, odr?anom u sredu, 16. maja u beogradskom hotelu Hilton, DSOJ je nagradilo najbolje komunikacijske kampanje, projekte i inicijative u prethodnoj…

vi?e
back
豪妇荡乳1一5,漂亮人妇被强了在线观看,浮力影院50826