Partnerstvo Mokrogorske ?kole menad?menta i na?e agencije Homepage,? izrodilo je jo? jedan doga?aj za pam?enje – Letnji Vivaldi CMO forum odr?an u Drvengradu na Me?avniku od 17. do 19 juna 2020. godine. Homepage su kao partnera programa predstavljali Milka Negrovi? u ulozi selektorke foruma i Aleksandar Radukin kao predava?.

?ini se da smo prate?i slogan na?ih partnera, svi zajedno uspeli da odemo Vi?e i iznad i da u specifi?nim okolnostima okupimo zajednicu i kreiramo kvalitetan doga?aj vredan pa?nje.?

Tema o kojoj su predava?i zajedno sa publikom diskutovali bila je “Da li je content jo? uvek king?” Zna?aj sadr?aja posmatran je iz perspektiva nekih od najve?ih marketing stru?njaka regiona, ali i iz ugla publike koja na Vivaldi forumima uvek aktivno u?estvuje u diskusiji. Govorilo se o zna?aju sadr?aja, njegovim formama, ulozi u razli?itim fazama procesa prodaje, metodama merenja, izazovima kreiranja? i uticaju sadr?aja na poslovne rezultate.?

Svaki od segmenata agende uspeo je da publici pru?i vrednost, da inspiri?e i podstakne na razmi?ljanje, da da korisne uvide ili da probudi ideje. Organizatori su se pobrinuli da i neformalni deo programa pru?i priliku za povezivanje i razmenu iskustava, tako da su pod okriljem magije Drvengrada, zapo?eta i neka nova prijateljstva i saradnje.?

Ostaje da zahvalimo Mokrogorskoj ?koli menad?menta na poverenju i partnerstvu? i da se radujemo nekim budu?im susretima i doga?ajima. Do tada, nastavljamo sa kreiranjem sadr?aja u slu?bi publike, pa pozivamo da nas pratite na blogu M?M i Homepage blogu.?