Kraj godine je stigao, a ono ?to svi volimo da radimo za vreme praznika jeste da sumiramo utiske. 2019. je bila godina inovacija, pogotovo u digitalnom svetu. Zaista je interesantno kako se brzo prilago?avamo promenama, kako ih lako prihvatamo i priklju?ujemo na?oj svakodnevici.?

Nove tehnologije nam poma?u da istaknemo svoju autenti?nost i inovativnost. Kako su Homepagersi tim koji krase talentovani i kreativni ljudi, mladi, uz iskusne i prekaljene, vrlo rado istra?ujemo i promenjujemo aktuelne trendove na korist na?ih klijenata. Tako smo uplovili i u AR novogodi?nju avanturu!

HP Novogodi?nja video ?estitka

AR nam donosi mogu?nost da pri?amo upe?atljive pri?e i kreiramo emocionalnu vezu sa na?im klijentima na jedinstven i unikatan na?in. Ukoliko se pitate, da li je za va? biznis tako ne?to dobrodo?lo, pro?itajte na? blog post.?

Stoga, na samom po?etku 2020. godine, dodajte malo prazni?ne ?arolije na svoje profile, koriste?i @homepagers AR filter. Kao prazni?ni homepagerski poklon za sve, ovaj filter zasigurno otvara vrata svim sjajnim inovacijama u novoj godini! ??

Sre?no i radosno u nove avanture!?