Trening liderskih ve?tina, specijalno osmi?ljen za menad?ment tim agencije Homepage, uklju?uju?i i vlasnike, odr?an je od 19. do 21. jula 2019. godine u prelepom ambijentu etno naselja Me?avnik na Mokroj Gori. Na? deveto?lani tim, pratio je niz edukativnih prezentacija, razmenjivao mi?ljenja i stavove o liderstvu i u?estvovao u ve?bama koje su podrazumevale re?avanje menad?erskih zadataka. Ispred Mokrogorske ?kole menad?menta, na veliko zadovoljstvo svih polaznika, trening je vodio Dragan Petrovi?. Kompletan trening sproveden je u prostorijama Mokrogorske ?kole menad?menta, koje su u potpunosti opremljene za sprovo?enje svih vidova edukacija. Sve dostupne funkcionalnosti predstavljale su dodatni benefit ve? prelepom ambijentu Me?avnika.

Cilj ovog trodnevnog treninga bio je da se dodatno unaprede menad?erska znanja i liderske ve?tine na?eg tima. Pored formalnog dela, trodnevni boravak na Mokroj Gori imao je i svoju, ni?ta manje va?nu, neformalnu stranu. Tri dana dru?enja i slobodno vreme provedeno u opu?tenoj ?van-kancelarijskoj” atmosferi, kao i obilazak turisti?ke atrakcije ovog dela Srbije – istorijske pruge ??arganska osmica” u?inili su da na? tim zajedni?ki savlada nove ve?tine i ?napuni baterije” za sve predstoje?e poslovne izazove.?