U ponedeljak smo po?etak oktobra i ?etvrtog godi?njeg kvartala obele?ili simboli?no – redovnim Homepage ?menad?erskim sastankom”, a prvim odr?anim u na?em novom prostoru u Beogradu.

Beogradska kancelarija Homepage-a u ulici Kneginje Ljubice br. 2 je ovim i formalno otvorena. Direktor agencije, suvlasnici, kreativni direktor, account, project, HR i office menad?eri su pretresli sve va?ne teme i dogovorili planove za najdinami?niji period godine.

Sude?i po raspolo?enju nakon sastanka, reklo bi se da nas je novo okru?enje prili?no inspirisalo. Beograde, dr?i se! ??