Ovogodi?nji Vivaldi HR forum, protekao je u znaku brendiranja poslodavaca. O ovoj temi, tokom tri dana govorilo je i diskutovalo 120 u?esnika iz 67 kompanija.

Temu brendiranja poslodavaca je otvorila veoma uspe?na panel diskusija koju je moderirala na?a koleginica Milka Negrovi?.
Milka je sa svojim sjajnim gostima, predstavnicima najboljih poslodavaca u Srbiji, dala uvod u razne segmente employer branding-a o kojima se u narednim danima foruma detaljnije diskutovalo. Specifi?na, manje formalna atmosfera foruma, doprinela je intenzivnom uklju?ivanju u?esnika u diskusiju i razmeni iskustava izme?u predstavnika razli?itih kompanija.

Zaklju?ci panela su da je dobar poslodavac zapravo iskren poslodavac, a da aktivnosti na njegovom brendiranju prevazilaze granice HR sektora i jednako intenzivno uklju?uju marketing i PR.

Dovoljno slobodnog vremena i neformalnih aktivnosti posebno je doprinelo povezivanju i upoznavanju u?esnika, ali i u?ivanju u magi?nom ambijentu Drvengrada. Homepagerke Mihaela i Milka bile su posebno razpolo?ene da o brendiranju poslodavaca, temi kojom se intenzivno bave, razmenjuju ideje sa HR ekspertima.

Veliko bravo za organizatore doga?aja i selektore programa za ispunjena, pa i prema?ena o?ekivanja. Vidimo se na budu?im doga?ajima, a do tada…

?itajte nas ??