sr
Projekat

Produkcija sadr?aja

Klijent

Baby Food Factory - Nutrino

Brif

Baby Food Factory je doma?i proizvo?a? hrane za bebe po najvi?im evropskim standardima. Na? zadatak bio je da ispri?amo pri?u koja se krije iza brenda Nutrino i kreiramo sadr?aj u skladu sa ciljnom grupom, te biznis ciljevima i planovima klijenta.

Re?enje

Kako bismo unapredili i kreirali sadr?aj blizak ciljnoj grupi, osve?ili izgled feed-a i istakli sve vrednosti i prednosti brenda, uveli smo redovno fotografisanje u na?em studiju.
Na taj na?in autenti?nim fotografijama prenosimo emociju i prikazujemo proizvod u realnim ?ivotnim situacijama koje su svima poznate. Tokom ovog i sli?nih projekata, pa?ljivo ista?ujemo i planiramo fotografisanja uz izradu moodboard-a putem kojeg predstavljamo ideje i scene, odgovaraju?e rekvizite i sl, a sve uz podr?ku tima anga?ovanog na projektu.

Rezultat

Ovakvim sadr?ajem posti?emo zna?ajne rezultate na dru?tvenim mre?ama kroz ?irenje svesti o brendu i njegovim benefitima, ali i podsticanjem interakcije sa ciljnom grupom. Na taj na?in zajednica po?inje da ose?a povezanost sa brendom i gradi se poverenje.

Vi?e o projektu mo?ete pogledati ovde.

back
豪妇荡乳1一5,漂亮人妇被强了在线观看,浮力影院50826