sr
Projekat

COKE SUMMERSHIP

Klijent

Coca-Cola HBC

Brif

Coke Summership je program letnje prakse kompanije Coca-Cola HBC Srbija. Zadatak agencije je bio da privu?e ve?i broj polaznika zavr?nih godina fakulteta, bliskih profilu zaposlenog, u odnosu na prethodnu godinu kada je broj prijavljenih studenta 3. i 4. godine fakulteta bio podjednak.

Re?enje

Nakon kreiranja komunikacionog plana i plana ogla?avanja, pokrenuta je kampanja ?iji je sadr?aj pa?ljivo uskla?en sa kanalima, trendovima i ciljnom grupom. Vrlo precizno i napredno targetiranje putem Facebooka, Instagrama i Google platforme bilo je klju?no za postizanje zadatog cilja kampanje. U okviru Facebook platforme, koja je bila najzastupljeniji kanal komunikacije, glavni nosioci rezultata bili su website click oglasi. Njihov uspeh se zasnivao na kontinuiranoj optimizaciji ciljne grupe. Osna?ivanju rezultata, osim strate?ki vo?ene promocije, zna?ajno je doprinelo i iskustvo celokupnog tima koji je u?estvovao na realizaciji Coke Summership kampanje - od accounta, community managera, media planera, pa do vizuelnih re?enja dizajn sektora.

Rezultat

Kampanja u trajanju od 30 dana uspe?no je ostvarila postavljene procene agencije prema zahtevima Klijenta. Vi?e od 1100 prijavljenih mladih i talentovanih studenata, bliskih ?eljenom profilu, u?lo je u u?i proces selekcije kandidata za letnji program prakse. ?ak 80% prijavljenih je sa 4. godine fakulteta, ?ime je rezultat u odnosu na prethodnu godinu prema?en za vi?e od 30%.

back
豪妇荡乳1一5,漂亮人妇被强了在线观看,浮力影院50826