sr
Projekat

COVID-19 i post COVID-19 sadr?aj za Ada Mall

Klijent

Ada Mall

Brif

Tr?ni centar Ada Mall otvoren je u Beogradu u maju 2019. godine i predstavlja jedinstveno mesto susreta, ?iji enterijer odi?e toplinom, a terase pru?aju nestvaran pogled na grad.
Usled vanrednog stanja koje je u Republici Srbiji uvedeno zbog pandemije virusa korona, ovaj tr?ni centar je ve?inski zatvoren na neodre?eno vreme, dok su samo tri prodavnice svakodnevno snabdevale gra?ane u ograni?enom vremenskom periodu.
Bilo je potrebno prilagoditi se situaciji u kojoj smo se svi na?li i prona?i na?in da ostanemo uz svoju publiku i u periodu neizvesnosti i na taj na?in nastavimo da gradimo odnos sa njom i zajedni?kim snagama pro?emo kroz izazovni period za sve nas.

Re?enje

Kako bi fanovi i pratioci bili informisani i intereagovali sa sadr?ajem u tim novim okolnostima, bilo je potrebno promeniti celokupan pristup nastupu na dru?tvenim mre?ama.
Zaklju?ili smo da je izuzetno va?no nastaviti komunikaciju sa ciljnom grupom u novim okolnostima i kreirati sadr?aj koji bi i odgovarao potrebama na?e ciljne grupe, ali i vrednostima klijenta. Nastojali smo da privu?emo pa?nju ljudi u novonastaloj situaciji, pru?imo im informacije i zabavimo ih dok su zatvoreni u svojim domovima - ali i istovremeno ih na suptilan na?in podse?amo na aktivnosti i lepe trenutke koje su provodili u Ada Mall-u.

Rezultat

COVID-19 sadr?aj kreirali smo u tri faze:
- tokom vanrednog stanja objavljivali smo tzv. lifestyle objave i zanimljivosti o delu grada u kom se nalazi i sam tr?ni centar
- pre ponovnog otvaranja tr?nog centra, snimili smo video koji pokazuje sve mere za?tite su preduzete kao bi se ljudi osec?ali sigurno i bezbedno prilikom kupovine i boravka u Ada Mall-u
- za potrebe otvaranja tr?nog centra dizajnirali smo infografik koji je prikazaivao pravila pona?anja u tr?nom centru

Sve ovi sadr?aji nai?li su na pozitivne reakcije ciljne grupe, te smo na taj na?in u?vstili njihovo poverenje ka Ada Mallu tokom pandemije virusa korona.

Vi?e o projektu mo?ete pogledati ovde.

back
豪妇荡乳1一5,漂亮人妇被强了在线观看,浮力影院50826