sr
Projekat

#isklju?inasilje

Klijent

Ministarstvo pravde RS

Efikasniju borbu protiv velikog dru?tvenog problema, porodi?nog nasilja, spre?avali su nedostaci u postoje?im zakonskim re?enjima. Od dana usvajanja novog Zakona o spre?avanju nasilja u porodici, u integrisanoj kampanji su kori??eni PR, digitalni, BTL i advertajzing alati. Njihovom kreativnom primenom javnost je informisana i upoznata sa odredbama novog zakona, a efekti njegove primene su zna?ajni.

back
豪妇荡乳1一5,漂亮人妇被强了在线观看,浮力影院50826