sr
Projekat

Konkurs Oni su heroji – nagra?ena COVID-19 kampanja

Klijent

Delegacija Evropske unije u Srbiji

Brif

Delegacija Evropske unije u Srbiji odlu?ila je da skrene pa?nju na heroje koji su tokom pandemije korona virusa pokazali hrabrost i pomagali drugima, iako su istovremeno sebe izlagali rizicima - te da uklju?i kompletnu zajednicu da sama nominuje heroje iz svog okru?enja.

Re?enje

Pokrenuli smo nagradni konkurs Oni su heroji kroz posebno kreiranu online platformu putem koje su svi ljudi sa teritorije na?e zemlje mogli da nominuju svog heroja uz fotografiju i kratko obja?njenje zbog ?ega je ba? ta osoba njihov heroj, ili pak heroj svih nas.

Na taj na?in smo svi zajedno kao dru?tvo uputili veliko hvala svim nominovanim herojima, kojih je bilo vi?e od stotinu, dok je zna?ajan broj prijava na konkurs koje nisu ispunile formalne uslove konkursa, pokazalo nesebi?nu energiju i posve?enost zajednici i time zaslu?ilo pa?nju i zahvalnost.

?ira zajednica je imala priliku da se uklju?i u konkurs, ne samo putem nominacije heroja, ve? i kroz glasanje na platformi konkursa i deljenjem sadr?aja kampanje putem dru?tvenih mre?a, kako bi vest o herojima stigla do ?to ve?eg broja ljudi - pored Facebook, Instagram i Google oglasa.

Rezultat

Nakon skoro dva meseca od po?etka konkursa, delegacija EU u Srbiji zajedno sa kompanijom Er Srbija nagradila je 15 najistaknutijih pojedinaca tokom pandemije korona virusa - heroja sa najve?im brojem glasova na sajtu onisuheroji.rs kompletom aviokarata za zemlje Evropske unije.

Kampanja je prepoznata i od strane stu?ne javnosti, te je nosilac nagrade Dru?tva Srbije za odnose sa javno??u za 2020 godinu, u kategoriji Komunikacija u neprofitnom sektoru.

Vi?e o projektu mo?ete potra?iti OVDE.

back
豪妇荡乳1一5,漂亮人妇被强了在线观看,浮力影院50826