sr
Projekat

Nutrino igraonica

Klijent

Baby Food Factory - Nutrino

Brif

Budu?i da je inicijalna prole?na kampanja koja je trebalo da bude usmerena na proizvod koji je idealan za poneti i za konzumaciju outdoor, morala biti odlo?ena usled pandijemije virusa korona - reagovali smo brzo. Odgovorili smo na novonastalu situaciju u kojoj se sve aktivnosti fokusiraju na digital i do?li na ideju kako da u vreme pandemije, ulep?amo i olak?amo deci i njihovim roditeljima ostanak kod ku?e.

Re?enje

Tokom aprila 2020. godine, lansirali smo Nutrino igraonicu, kroz koju smo ciljnoj grupi pru?ili dodatnu vrednost i postali podr?ka u novonastaloj situaciji. U okviru online platforme na?a publika prona?la je mesto gde zajedno mogu da provode vreme igraju?i se dok su kod ku?e.
Ova platforma osmi?ljena je tako da svi mogu da joj pristupe preko svojih desktop i mobilnih ure?aja. Potrudili smo se da Igraonica svima bude jednako zabavna - i deci kao i roditeljima. Na postoje?em sajtu, kreirali smo landing page sa tri igrice - bojankom, slagalicom i igrom memorije. A mislili smo i na one koji vi?e vole tradicionalniji vid zabave, te smo pripremili i verziju bojanke koja se mogla preuzeti i ?tampati.
Nutrino igraonica je propra?ena i jakom kampanjom na Facebook-u, Instagram-u i Google-u, a kompletan sadr?aj je prilago?en za pet tr?i?ta: Srbiju, Bosnu, Crnu Goru, Severnu Makedoniju i Albaniju.

Rezultat

Tokom mesec dana kampanje, oglas na Facebook-u je imao preko milion pregleda, na platformi smo zabele?ili bezmalo 40 hiljada poseta, a bojanka je preuzeta sa sajta vi?e od dve hiljade puta. Nutrino Igraonica je nekoliko puta bila prikazana na platformi classroom.google.com, te pretpostavljamo da je neki nastavnik podelio link do Igraonice kako bi animirao ?ake.

Vi?e o projektu mo?ete pogledati OVDE.

back
豪妇荡乳1一5,漂亮人妇被强了在线观看,浮力影院50826