sr
Projekat

Performance kampanja za SkyLounge bar Hotela Hilton

Klijent

SkyLounge bar - Hotel ?Hilton”, Beograd

Brif

U ?SkyLounge baru”, koji je zasebno brendirani deo hotela ?Hilton”, pripreman je ekskluzivni do?ek Nove godine. Program, jelovnik i urbani odabir izvo?a?a za ovo ve?e prilago?eni su prostoru na krovu ovog novog, arhitektonski veoma modernog hotela sa fantasti?nim pogledom na Trg Slavije i Novi Beograd. Time je determinisana ciljna grupa i na?in na koji bi joj se bilo najbolje obratiti - atraktivnim internet objavama, sa jasnim pozivima na akciju, koje ?e se lako pregledati na mobilnim ure?ajima. Cilj je bio jasno postavljen - zakup kompletnog prostora kluba.

Re?enje

Nakon detaljnog istra?ivanja buyer persone u odnosu na zadati cilj, ura?en je plan kampanje. U sredi?te digitalnog nastupa postavljen je landing page ka kome je, pristupom od 360 stepeni, vodila lepeza razli?itih formata oglasnih poruka sa Google-a, Facebook-a i Instagram-a.
U prvoj fazi kampanje, sa jasno postavljenim goal-om i definisanom ciljnom grupom, kreiran je u prvoj nedelji decembra custom audience, a nakon toga je, u naredne dve nedelje, ura?ena call to action kampanja.

Rezultat

Kampanja je, pod sloganom ?Do?ek Nove godine kakav Ti zaslu?uje?” ra?ena u svim zemljama regiona: Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Makedoniji. Posetioci landing-a mogli su svoje mesto da rezervi?u putem kontakt forme ili direktnim pozivom sa landing page-a na, za tu priliku odre?en goal. ?ak 82 telefonska poziva i 93 poruke za posledicu su imali ?injenicu da je novogodi?nja no? u ?SkyLounge baru” hotela ?Hilton” u Beogradu rasprodata desetak dana pre doga?aja.

Ceo projekat mo?ete pogledati ovde.
Kao njegov nastavak uradili smo i prezentacioni sajt SkyLounge-a.

Vi?e o landing stranicama, njihovoj ulozi i zna?aju mo?ete da pro?itate na na?em blogu.

back
豪妇荡乳1一5,漂亮人妇被强了在线观看,浮力影院50826