sr
Projekat

Promocija laserske operacije vena

Klijent

Klinika Varis

Brif

Klinika Varis obratila nam se sa ?eljom da promovi?e uslugu leserske operacije vena. Imaju?i u vidu da klinika poseduje stru?nost, znanje, najsavremenju opremu i konkurentne cene, bilo je potrebno prona?i pravi na?in da se ove prednosti predstave ciljnoj grupi. Krajnji cilj kojim ?e se uspeh meriti je pove?anje broja prodatih operacija.

Re?enje

Kao prvi korak, istra?ili smo tr?i?ni potencijal i najbolje primere prakse u okviru industrije. Potom smo analizirali karakteristike i potrebe ciljne grupe. Dobijene zaklju?ke, ukrstili smo sa trendovima digitalne komunikacije i kao rezultat kreirali kampanju koja je kombinovala nekoliko elemenata, usko fokusiranih na prodaju usluge i visok ROI.
Kao centar online komunikacije kreirana je posebna stranica (landing page) na kojoj je usluga prikazana na na?in blizak ciljnoj grupi.
Istovremeno, pokrenuta je promocija na dru?tvenim mre?ama gde smo koristili napredne opcije targetiranja kao ?to su lookalike audience i remarketing. Za Google ogla?avanje uradili smo istra?ivanje i optimizaciju klju?nih re?i, kao i banere koji su plasirani na relevantnim sajtovima.

Rezultat

Rezultat je o?igledan i jasno merljiv - pove?ano je interesovanje za uslugu laserske operacije vena, dok je skok prodaje usluge ?ak 175% u odnosu na prethodni period. Precizne opcije targetiranja i adekvatno preneta poruka, dovele su do visokog stepena konverzije.

back
豪妇荡乳1一5,漂亮人妇被强了在线观看,浮力影院50826