sr
Projekat

Redizajn website-a za Mokrogorsku ?kolu menad?menta

Klijent

Mokrogorska ?kola menad?menta

Brif

Izazov ovog projekta bio je da ?to jasnije i preglednije organizujemo sve sadr?aje koje Mokrogorska ?kola menad?menta ?eli da ponudi korisnicima svog sajta. Osnovni cilj bilo je prezentovanje razli?itih programa menad?menta, ali i unapre?enje korisni?kog iskustva i omogu?avanje odabira adekvatnog programa edukacije i usavr?avanja uz samo nekoliko klikova.

Re?enje

Za po?etak sajt je do?iveo vizuelni redizajn i optimizaciju. Reorganizovali smo njegovu strukturu i kreirali funkcionalnu i atraktivnu naslovnu stranu na kojoj su predstavljene sve usluge Mokrogorske ?kole menad?menta. Prilikom redizajna sajta blisko smo sara?ivali sa klijentom i dolazili do najboljih re?enja po pitanju vizualizacije sajta. Budu?i da je sajt prodajnog karaktera, iskoristili smo i razli?ite call to action opcije kako bismo obezbedili ?to bolje generisanje leed-ova, kao i samu prodaju.
Uz to, implementirali smo filter koji podrazumeva nekoliko jednostavnih pitanja o ?eljenom usavr?avanju i dosada?njem iskustvu u menad?mentu, gde korisnici, koriste?i ovaj filter, na osnovu datih odgovora dobijaju savet koji program je idealan za njih.
Optimizovali smo sadr?aj u skladu sa ciljem sajta, a u formi prijave na odre?eni program, kako bismo generisali bazu zainteresovanih za programe.

Rezultat

Pobolj?ano korisni?ko iskustvo umnogome je olak?alo put do jasnih i preciznih informacija, dovelo do u?tede dragocenog vremena,ali i do interakcije posetilaca sa Mokrogorskom ?kolom menad?menta koja za rezultat ima prodaju kurseva.
. Unapre?en je vizuelni identitet i brending, ?ijom primenom smo kasnije naglasili i razli?ite pozive na akciju kao klju?ne delove sajta.

Vi?e o projektu mo?ete pogledati ovde.

back
豪妇荡乳1一5,漂亮人妇被强了在线观看,浮力影院50826