sr
Projekat

Storytelling kroz Homepage objektiv

Klijent

Neoplanta

Brif

Izazov koji je postavljen pred nas imao je jasan cilj - preneti ?irinu Neoplanta pri?e i osna?iti vidljivost brenda na Instagramu. Najva?niji sastojak dobrog raspolo?enja na ovom projektu bili su Neoplanta delikates proizvodi.

Re?enje

Vo?eni brifom i pilarima komunikacije koji ukazuju na osnovne vrednosti brenda, odlu?ili smo da organizujemo fotografisanje na sala?u. Pa?ljivo smo odabrali lokaciju, detaljno pripremili mood board i tako preneli atmosferu kroz komuniciranje usvojenih pilara komunikacije ?to je pratilo i vizuelno unapre?enje prezentacije proizvoda. Kreirali smo adekvatan sadr?aj u skladu sa ciljnom grupom i klju?nim porukama brenda. Spojiv?i tradicionalno i moderno uspe?no smo ispri?ali jedinstvenu doma?insku pri?u iz vojvo?anske ravnice, a na?e trpeze ispunjene najrazli?itijim ukusima gostoljubivo su ukazivale na dobrodo?licu porodici i prijateljima.

Rezultat

Uspeli smo da prika?emo i momente za pam?enje i svakodnevni u?itak koji pru?aju Neoplanta delikates proizvodi.

Vi?e o ovom ukusnom projektu pro?itajte ovde.

back
豪妇荡乳1一5,漂亮人妇被强了在线观看,浮力影院50826