sr

Strategija

?Ako ?eli? jezgro, slomi ljusku.”

Studiozna analiza va?eg brenda i analiza konkurencije u odnosu na va? brend.

Definisanje ciljeva i koncepta komunikacije!

Izgradnja digitalnog identiteta.

Postavljanje akcionog plana i odre?ivanje vremena realizacije rokova za ispunjenje zacrtanih ciljeva.

Produkcija sadr?aja

?Ptica se po perju, a ?ovek po besedi poznaje.”

Osmi?ljavanje originalnog sadr?aja.

Realizacija ideje kroz tekst, fotografiju ili video u

sopstvenom studiju i na terenu.

Prilago?avanje sadr?aja senzibilitetu interneta, kako kroz

narativ tako i kroz formu.

Dru?tvene mre?e

?S kim si, takav si.”

Zajedno planiramo va? nastup na dru?tvenim mre?ama.

Kreiramo originalan sadr?aj i promovi?emo ga.

Komuniciramo sa fanovima i analiziramo rezultate.

Razvoj web re?enja

?Gvo??e se kuje dok je vru?e.”

Kompletna strate?ka postavka web sajta, web i mobilnih aplikacija.

Njihov razvoj od ideje do gotovog proizvoda.

Odr?avanje sajta i aplikacija uz konstantan rad na njihovom unapre?ivanju.

Kreativna upotreba AR/VR tehnologije u cilju oboga?ivanja komunikacije.

Promocija

?Ja?e je delo, nego beseda.”

Jasno odre?ivanje ciljne grupe za poruku koja se prenosi.

Planiranje oglasne kampanje i optimizacija bud?eta.

Kreiranje oglasa, postavka i pra?enje toka kampanje.

Prikupljanje?efekata i njihova sveobuhvatna analiza.

Edukacija

?U?i dobre stvari, lo?e se u?e same od sebe.”

Individualne i grupne obuke zaposlenih.

Interne edukacije za klijente na temu online komunikacija.

Analize trendova u razli?itim industrijama.

Organizacija doga?aja

Osmi?ljavanje i realizacija ?digitalizovanih” doga?aja.

Kompletna organizacija doga?aja sa akcentom na primenu

digitalnih tehnologija kako bi posetioce uklju?ili u de?avanje i

osigurali emocionalnu reakciju i povezivanje sa vama.

Ostale usluge

Ako vam je potrebno jo? ne?to?!

Native advertising.

Influence marketing.

E-mail marketing.

Usluge

Ponosni smo na sve ?to znamo da uradimo.

Strategija

Produkcija
sadr?aja

Dru?tvene
mre?e

Razvoj
web re?enja

Promocija
Edukacija

Organizacija
doga?aja

Ostale
usluge

back
豪妇荡乳1一5,漂亮人妇被强了在线观看,浮力影院50826